کتابخانه پزشکی بهــاور

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

تلفن دفتر مرکزی

 

( 021 ) 44756071 - 44756072

 

تلفن دفتر فروش و پشتیبانی

 

( 021 ) 44756005 - 44756006

 

دورنگار

 

( 021 ) 44717946

 

پست الکترونیکی

 

info [at] BMLib [dot] ir

 

 

 

تماس با ما

......................................................................................................................

......................................................................................................................

تماس با ما

Phone: 021 44756071

 

Phone: 021 44756072

Phone: 021 44756005

 

Phone: 021 44756006

تلفن دفتر فروش و پشتیبانی

...................................

...................................

تلفن دفتر مرکزی

Bahavar Medicine Library © 2006 - 2022