تخصص :موبايل :نام خانوادگي :نام :صفحه اصليمشترک گرامي جهت دريافت کد اشتراک کتابخانه پزشکي لطفا فرم زير را با دقت تکميل نماييدهزينه اشتراک براي مشترکين در سال جديد با احتساب تخفيف ويژه مبلغ 140 هزار تومان مي باشدلطفا تمام اطلاعات را به زبان فارسي وارد نماييد در سيستم هاي Apple لطفا از مرورگري غير از Safari جهت عمليات پرداخت استفاده نماييد