کتابخانه پزشکی بهــاور

.............................................................................................................

.............................................................................................................

ایجاد ارتقاء کیفی در نظام سلامت و درمان کشور بی گمان نیازمند به ارائه راهکارهای نوین مدیریتی و هم راستا با تحول این نظام در سراسر کشور می باشد، لذا در همین راستا با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، کتابخانه پزشکی بهاور اولین ارائه کننده کتابخانه های دیجیتال داینامیک و لایو پزشکی در تمامی تخصص ها، با همکاری و مشاوره جمع کثیری از متخصصین حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور توانسته است کتابخانه های تخصصی پزشکی را در تمام رشته های پزشکی طراحی و در اختیار جامعه پزشکان و متخصصان کشور قرار دهد نظر به بازتاب علمی و مؤثر این محصول در کنگره ها و سمینارهای پزشکی و نیز استقبال جمع کثیری از پزشکان، مدیران و معاونین مراکز پزشکی کشور و با توجه به خلاء های ناشی از دسترسی به منابع اطلاعاتی پزشکی و بالا بودن قیمت کتاب ها و منابع اطلاعاتی موجود در کشور، کتابخانه پزشکی بهاور این محصول را به عنوان بستر نوینی جهت تامین منابع و هدایای علمی برای پزشکان و دانشجویان و نیز تجهیز کتابخانه ها و گروه های دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز آموزشی درمانی، مراکز تحقیقات و بیمارستان ها معرفی می نماید
درباره ما

......................................................................................................................

......................................................................................................................

تماس با ما

Phone: 021 44756071

 

Phone: 021 44756072

Phone: 021 44756005

 

Phone: 021 44756006

تلفن دفتر فروش و پشتیبانی

...................................

...................................

تلفن دفتر مرکزی

Bahavar Medicine Library © 2006 - 2022