کتابخانه پزشکی بهــاور

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

معرفی نامه

لوح تقدیر

تائيدیه

لوح تقدیر

انجمن رادیولوژی ایران

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

لوح تقدیر

لوح تقدیر

لوح تقدیر

لوح تقدیر

انجمن بیماریهای غدد درون ریز و درمان چاقی ایران

انجمن خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

تندیس

لوح تقدیر

لوح تقدیر

لوح تقدیر

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

لوح تقدیر

مدال

تندیس

لوح تقدیر

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

لوح تقدیر

تندیس

لوح تقدیر

انجمن رادیولوژی ایران

انجمن علمی جراحان عمومی ایران

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

دانشگاه علوم پزشکی ایران

وزارت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی ایران

انجمن مراقبت های ویژه پزشکی ایران

انجمن پرستاری ایران

انجمن مغز و اعصاب ایران

 

همایش بزرگان پزشکی و صنایع وابسته

انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

انجمن مغز و اعصاب ایران

انجمن رادیولوژی ایران

نیاز طب آریا

بیمارستان حضرت رسول اکرم

انجمن رادیولوژی ایران

کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

تقدیرنامه ها

انجمن رینوپلاستی و جراحی پلاستیک ایران

تندیس

......................................................................................................................

......................................................................................................................

تماس با ما

Phone: 021 44756071

 

Phone: 021 44756072

Phone: 021 44756005

 

Phone: 021 44756006

تلفن دفتر فروش و پشتیبانی

...................................

...................................

تلفن دفتر مرکزی

Bahavar Medicine Library © 2006 - 2022